เข้าฟรี อุทยานแห่งชาติ 28 กรกฎาคม 2566

29/07/2023 อีกา
28 กรกฎาคม 2566
อุทยานแห่งชาติ ได้เปิดให้เข้าฟรี

ตามข่าวที่มีข่าวข้อมูลว่า อุทยานแห่งชาติ ได้เปิดให้เข้าฟรีของวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 นั้นทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมนั้นก็ได้มีการตรวจสอบว่าแท้ข้อเท็จจริงนั้น ทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รู้ว่า เป็นเรื่องจริง

อุทยานแห่งชาติ
ข่าวจริง อุทยานแห่งชาติ ได้เปิดให้เข้าฟรีของวันที่ 28 กรกฎาคม 2566

เนื่องด้วยเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภิมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามมินทราธิเบศราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม ของในทุกๆปีทางกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชนั้นได้มีการไม่เก็บค่าบริการการเข้าอุทยานเฉพาะคนไทย เพื่อที่เป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมถวายความจงรักภักดี

กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ม่เก็บค่าบริการการเข้าอุทยานเฉพาะคนไทย เพื่อที่เป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมถวายความจงรักภักดี

เครดิต : https://www.tnnthailand.com, กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

Tags : , ,
แสดงความคิดเห็น
Recent Comments
  close(x)

  สมัครสมาชิก gclub

  close(x)

  ทางเข้าเล่น gclub

   

  close(x)

  line @feverclubsp