เศรษฐา ทวีสิน ลาออกแล้วทุกตำแหน่ง

04/04/2023 อีกา
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
บริษัท แสนสิริ ได้มีการออกประกาศแจ้งเรื่องการลาออกของประธานอำนวยการและกรรมการผู้จัดการใหญ่

วันอังคารที่ 4 เมษายน พ.ศ.2566 มีรายงานว่าทางบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)ได้มีการออกประกาศแจ้งเรื่องการลาออกของประธานอำนวยการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ นั่นคือ เศรษฐา ทวีสิน

เศรษฐา ทวีสิน
คุณเศรษฐา ทวีสิน ได้มีการขอลาออกจากตำแหน่งประทานอำนวยการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมไปถึงทุกตำแหน่งในฐานะกรรมการของบริษัท

โดยบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ทางบริษัทได้มีการแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบว่า คุณเศรษฐา ทวีสิน ได้มีการขอลาออกจากตำแหน่งประทานอำนวยการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมไปถึงทุกตำแหน่งในฐานะกรรมการของบริษัท และกรรมการชุดย่อยของบริษัท นั่นคือ ประธานกรรมการบริหารและรองประธานกรรมการการลงทุนอีกทั้งกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนทั้งนี้ให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2566 เป็นต้นไป

อภิชาติ จูตระกูล
คุณอภิชาติ จูตระกูล ได้เข้าดำรงตำแหน่ง เพื่อรักษาตำแหน่งประธานไว้ก่อน

สุดท้ายคุณอภิชาติ จูตระกูล ซึ่งเป็นประธานกรรมการ ได้เข้าดำรงตำแหน่ง รักษาการประธานอำนวยการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นแทนตำแหน่งที่ลาออก และจนกว่าจะมีการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทที่เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เครดิต : https://mgronline.com

Tags : , ,
แสดงความคิดเห็น
close(x)

สมัครสมาชิก gclub

close(x)

ทางเข้าเล่น gclub

 

close(x)

line @feverclubsp