ธ.ก.ส Update ประกันรายได้ข้าว 2022

22/11/2022 อีกา
ธ.ก.ส
ธ.ก.ส ได้มีการ Update ล่าสุดเกี่ยวกับเงินประกันรายได้ของข้าวในปีนี้

วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ธ.ก.ส ได้มีการ Update ล่าสุดเกี่ยวกับเงินประกันรายได้ของข้าวในปีนี้นั้นและเงินที่ช่วยเหลือชาวนาโดยประมาณไร่ละ 1,000 บาท

เมื่อครั้งแรกของกระทรวงการพาณิชย์นั้น ได้มีการทำตัวเลขส่วนต่างราคาตามของโครงการประกันรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ที่ได้ปลูกข้าวในปีพ.ศ. 2565และปี พ.ศ.2566 นั้นก็จะประกาศมีการเกษตรกรผู้ปลูกข้าวจะได้เงินโอนเข้าบัญชีครั้งแรกของในวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

แต่ต่อมาในเมื่อวานนี้ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ( ธ.ก.ส. ) เปิดออกมาเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้รับอนุมัติโครงการประกันรายได้ข้าวในปี พ.ศ. 2565/2566 วงเงินรวมกว่า 8.1 หมื่นล้านบาท เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรจำนวนกว่า 4.68 ล้านครัวเรือน

คณะกรรมการระดับสูงของธ.ก.ส.ซึ่งได้รับอนุมัติการจ่ายเงินจ่ายงวดแรกในวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 วงเงินใน 1 หมื่นล้านบาท มีการช่วยเหลือเกษตรกรมากกว่าถึง 800,000 แสนราย และเงินที่จะช่วยลดต้นทุนการเพาะปลูกนั้นจะมีค่าไร่ละ 1 พันบาท แต่ไม่เกิน 20 ไร่ เริ่มการโอนเงินวันแรกคือวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

และในขณะเดียวกัน คุณวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม ที่เป็นอธิบดีกรมการค้าภายในฐานะที่เป็นประธานคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงของโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนั้น ได้บอกอีกว่าได้อนุมัติราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในปี พ.ศ. 2565และ2566 และงวดที่ 1-6 ครั้งเดียว 6 งวด และมีการจ่ายเงินส่วนต่างให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในบางชนิด และข้าวบางชนิดไม่ต้องจ่ายส่วนต่างนั้น เนื่องจากราคาข้าวได้สูงขึ้นกว่าที่ประกันรายได้ และหลังจากที่ได้เคาะราคาส่วนต่างกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ( ธ.ก.ส. ) ก็จะทำการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกร

เกษตรกร
ค่าไร่ละ 1 พันบาท แต่ไม่เกิน 20 ไร่
  • งวดที่ 1 นั้น จะจ่ายให้กับเกษตรกรที่แจ้งวันเก็บเกี่ยวก่อน วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2565
  • งวดที่ 2 นั้น จะจ่ายให้กับเกษตรกรที่แจ้งวันเก็บเกี่ยววันที่ 15-21 ตุลาคม พ.ศ.2565
  • งวดที่ 3 นั้น จะจ่ายให้กับเกษตรกรที่แจ้งวันเก็บเกี่ยววันที่ 22-28 ตุลาคม พ.ศ.2565
  • งวดที่ 4 นั้น จะจ่ายให้กับเกษตรกรที่แจ้งวันเก็บเกี่ยววันที่ 29 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
  • งวดที่ 5 นั้น จะจ่ายให้กับเกษตรกรที่แจ้งวันเก็บเกี่ยววันที่ 5-11 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
  • งวดที่ 6 นั้น จะจ่ายให้กับเกษตรกรที่แจ้งเก็บเกี่ยววันที่ 12- 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
การตรวจสอบประกันรายได้ข้าวของปี พ.ศ.2565

การตรวจสอบประกันรายได้ข้าวของปี พ.ศ.2565

  1. เข้าไปได้ที่หน้าเว็บไซต์ชื่อว่า Chongkho.inbaac.com
  2. เข้าไปกรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนจำนวน 13 หลัก
  3. จะมีระบบแจ้งรายละเอียดของบัญชี จำนวนเงิน และโครงการของเงินช่วยเหลือที่ได้รับ

เครดิต : www.bangkokbiznews.com

Tags : ,
แสดงความคิดเห็น
close(x)

สมัครสมาชิก gclub

close(x)

ทางเข้าเล่น gclub

 

close(x)

line @feverclubsp